Parallax: Doordat een optische zoeker en het objectief op enige afstand van elkaar zitten, stemmen de beelden die ze vormen niet honderd procent overeen. 

Digitale camera begrippen - P

Parallax
Doordat een optische zoeker en het objectief in de camera op enige afstand van elkaar zitten, stemmen de beelden die ze vormen niet honderd procent overeen; dit verschijnsel wordt parallax of beeldverschuiving genoemd. Op korte afstanden tot het onderwerp kan dit leiden tot verkeerde beelduitsneden; de afwijking is sterker naarmate er meer wordt ingezoomd. Gebruik in dergelijke gevallen de LCD monitor om de beelduitsnede te bepalen; omdat het objectief het beeld vormt dat op de LCD monitor verschijnt treedt er geen parallax op.Parallelle poort
Aansluitingsnorm die meestal wordt gebruikt om een printer aan te sturen. De gegevens worden via 8 lijnen parallel verzonden. In principe is via deze poort alleen maar éénrichtingsverkeer mogelijk. Via de parallelle poort worden hele bytes tegelijk uitgewisseld (1 byte is 8 bits), waardoor de communicatie snel verloopt.

Pixel
Dit is een beeldelement. Digitale afbeeldingen bestaan uit aangrenzende pixels die ieder een eigen kleur of toon hebben. Voor het oog vloeien de verschillend gekleurde pixels samen tot continue kleurtonen.

Platform
Een ander woord voor computerbesturingssysteem. Een besturingssysteem vormt een gemeenschappelijk platform voor de software. Zo zorgt dit systeem ervoor dat bestanden door verschillende programma's op dezelfde manier worden opgeslagen, zodat deze bestanden op dezelfde schijf kunnen staan. Daarnaast bevat een besturingssysteem voorzieningen om taken te verrichten die buiten bepaalde toepassingen uitgevoerd moeten worden, zoals bestanden verwijderen en kopiëren, een lijst met bestanden bekijken en een verzameling commando's vanuit een batchbestand uitvoeren. Voorbeelden van bekende platforms zijn: DOS, Windows, Linux, Unix, Apple en OS/2.

Portretfotografie
Bij portretfotografie gaat het om in een studio gemaakte kunstfoto's waarbij het er om gaat iemands gezicht zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Omdat een amateur meestal niet over een studio beschikt, probeert hij dit in het vrije veld en dan is het heel moeilijk om een goede lichtval te vinden en een gezicht toch spontaan af te beelden. Een veel gemaakte fout daarbij is dat men van te dichtbij fotografeert (ook bij baby's), waardoor het gezicht een onnatuurlijke vertekening krijgt. De juiste afstand is 1 meter of meer, dus men moet relatief sterk inzoomen.

PPI (Pixels per Inch)
Het aantal pixels per vierkante inch (1 inch is ca. 2,6 cm). Deze term wordt gebruikt om aan te geven uit hoeveel pixels een bijvoorbeeld een foto, videobeeld of een computermonitor bestaat. Verwar PPI niet met DPI. DPI (Dots Per Inch) is een term die wordt gebruikt in combinatie met printers en scanners om aan te geven uit hoeveel beeldpunten per inch een afbeelding bestaat die wordt geprint of gescand.

Meer over dit onderwerp

Portretfotografie
Portretfotografie tips - maak een mooie fotoshoot met deze tips

Fotograaf
Fotograaf - professionele fotografen in uw regio - fotostudio

Fotoshoot tips
Fotoshoot - tips vriendinnen- baby of kinderfeestje fotoshoot

Digifoto starter
Digifoto starter - magazine om te beginnen met fotograferen

Camera
De camera voor een natuurfotograaf

Resolutie van foto's
Resolutie van foto's - DPI - wat is de beste resolutie?

R raw -> resolutie
Raw resolutie - rode ogen reductie - resolutie

Portretfotografie tips
Portretfotografie - tips voor portretfoto of fotoshoot