Foto's: Karakteristiek fotografie

De NIDF norm

De NIDF-norm is een bescheiden verzameling regels en aanbevelingen bedoeld om eenduidigheid te krijgen bij het leveren van digitale foto’s door fotografen aan gebruikers van die digitale foto’s.

Gebruikers digitale foto's

Die gebruikers kunnen fotolaboratoria zijn, maar ook tijdschriftredacties of vormgevers. Op zich maakt het niet uit wat er met de digitale foto zal gebeuren, het digitale bestand kan in principe altijd op dezelfde manier worden aangeleverd.
 
 
Eventuele aanpassingen aan het bestand ten behoeve van een specifieke uitvoer moeten door de gebruiker worden uitgevoerd. Het kan dan gaan om een aanpassing in zowel het RGB bestand als een omzetting van RGB naar CMYK ten behoeve van gebruik van de foto in drukwerk, van wat voor soort dan ook.

RGB bestand

In principe levert de fotograaf een RGB bestand, dat aan een paar eisen moet voldoen:
– Het bestand moet altijd het juiste ICC-profiel bevatten.
– De EXIF informatie van de digitale camera moet behouden blijven.
– De IPTC bestandsinformatie moet zo volledig mogelijk zijn ingevuld.
– De bestandsnaam moet uniek zijn.
Deze simpele regels vormen de basis van de NIDF-norm.

Uitleg NIDF norm

In de uitleg van de NIDF norm worden verschillende onderdelen van de norm verder toegelicht, en er wordt uitgelegd hoe je er voor kunt zorgen dat alles niet alleen formeel in orde is, maar
dat al die keuzes ook feitelijk zinvol zijn gemaakt.
 
Wanneer al deze aanwijzingen door de fotograaf worden gevolgd moet iedereen met voldoende vakkennis die professioneel digitale foto’s verwerkt of gebruikt zonder enig probleem de volgens de NIDF-norm geleverde foto’s kunnen verwerken. Er bestaat dan geen onduidelijkheid over de kleurweergave, de naamsvermelding en de gebruiksrechten.
 
De meeste onderdelen van de NIDF-norm zijn overigens bestaande internationale standaards, zoals ISO-normen, de IPTC-definities en de ICC-regels voor kleurbeheer.

De NIDF-Norm

Het is noodzakelijk dat de fotograaf zich aan deze norm houdt, zodat de verstuurde of afgeleverde digitale foto’s geen technische onduidelijkheden bevat. Maar daarnaast moet ook de ontvanger van het bestand, en vervolgens iedereen die de foto’s op zijn of haar computer bekijkt om ze te beoordelen, zich aan de norm houden voor die onderdelen die betrekking hebben op het beoordelen van digitale foto’s.
 
Dat betreft dan de inrichting van de werkplek, de kalibratie van de monitor en de keuze en de instellingen voor de kleurweergave van de gebruikte software de eerste drie punten van de norm. Ook zal iedereen die de foto wijzigt daar toestemming van de fotograaf voor moeten hebben en er voor moeten zorgen dat alle informatie, zie de punten 4, 5 en 6 van de NIDF-norm, in het bestand gehandhaafd blijft.
 
Wanneer er ergens in de lijn tussen de fotograaf en de drukpers iemand de foto gebruikt zonder zich aan de NIDF-norm te houden kan er door de fotograaf niet meer worden ingestaan voor een juiste weergave van de kleuren van de foto.

Belangrijke aspecten digitale beelden

De NIDF-norm regelt eerst de zaken die van groot belang zijn voor iedereen die bij het maken en gebruiken van digitale foto’s betrokken is. Helaas is het niet mogelijk te controleren of iemand zich aan deze regels houdt, dat geldt dan met name voor punt 1, 2 en 3 van de NIDF-norm. De overige zaken zijn wel te controleren, omdat ze effect hebben op en eenvoudig terug te vinden zijn in elke digitale foto die je opent.
 
1. De inrichting en de verlichting van de werkplek waar de monitor staat om de foto’s te beoordelen. Hiervoor geldt ISO norm 3664;2009: neutrale
kleuren, uitsluitend normlicht met een kleurtemperatuur van 5000K, een lichtintensiteit tussen 32 en 64 Lux.
 
2. Het instellen van de kleurweergave van de monitor zelf, het kalibreren en maken van een monitorprofiel.
De instellingen zijn: witpunt van 6500K, lichtsterkte maximaal 120 cd/m2 en gamma waarde 2,2.
 
3. Het instellen van het kleurmanagementsysteem van de computer en de gebruikte software.
 
4. De EXIF-informatie uit de digitale camera hoort onderdeel van het bestand te blijven.
 
5. Een digitale foto moet altijd voorzien zijn van een ingesloten ICC-profiel.
 
6. Het gebruiken van de IPTC standaard voor de informatie in de foto over de fotograaf, het auteursrecht en het onderwerp van de foto, ook deze informatie maakt onderdeel uit van het bestand.
De volgende informatie moet in ieder geval zijn ingevuld: De opnamedatum, de opname plaats, de beschrijving van de foto, de naam van de maker (de fotograaf), een aantal trefwoorden.
Verder is het aan te bevelen zo veel mogelijk van de overige velden ook in te vullen.
 
7. De bestandsnaam, niet dwingend voorgeschreven, maar aanbevolen volgens een vast stramien.
Bestandsnamen worden bij voorkeur opgebouwd uit vier initialen van de fotograaf, de opnamedatum in de volgorde jjjjmmdd, een streepje, een vier-cijferig volgnummer en de bestandsextensie.
Bijvoorbeeld: NIDF20071024-1234.tif

Verder kijken 

De complete NIDF norm met toelichting is te vinden op www.nidf.nl

Meer over dit onderwerp

Kunst en antiek
Kunst - antiek - schilderijen digitaliseren of fotograferen

B bestandsnamen -> bracketing
Bracketing | Brandpuntsafstand | Beeldgrootte | Beeldverhouding

E EPS -> exposure
Extern geheugen - begrippen digitale camera

J jaarmappen -> jpeg
JPEG uitleg - begrippen digitale fotografie

R raw -> resolutie
Raw resolutie - rode ogen reductie - resolutie

Digitale foto's
Foto's digitale camera opslaan - tips opslag digitale foto's

8mm film naar DVD
8mm film naar DVD digitaliseren - oude 8mm film digitaliseren

Digitaliseren dia's
Dia's digitaliseren - dia's op DVD, usb, CD of harddisk zetten

DPI
DPI en foto“s - Is DPI iets moeilijks?

Naam wijzigen
Naam wijzigen in Picasa 3 en Picasa 4

Zo maak je de beste foto van je auto
Zo maak je de beste foto van je auto