Naamlabels in Albums op Picasaweb

De letter N staat ook voor Naamlabels en het is vanaf Picasa 3.6 mogelijk om gezichten te labellen (zie: Personen), maar dat was al mogelijk in je privé-albums op Picasaweb

Dat is uiteraard voor recente foto’s weinig zinvol, want “ons kent ons”, maar voor oude foto’s kan het wel een belangrijke en soms noodzakelijke toevoeging zijn – denk bijvoorbeeld aan oude schoolfoto’s waarvan ik er hieronder een aantal in een album met de naam HBS heb geplaatst. En van dat album heb ik vervolgens per e-mail een link naar een medescholier gezonden, zodat hij misschien nog enkele namen kan aanvullen of corrigeren. Je ziet een deel van dit album hieronder.

picasa3 handleiding naamlabels 1

Opmerking 1: je kunt nu die naamlabels reeds in Picasa aanbrengen, want dan worden ze vanzelf meegenomen bij uploaden naar een nieuw album of bij nasynchronisatie van een bestaand album. Of dat altijd verstandig is, moet je zelf beoordelen.
 
Opmerking 2: voor het invoeren en bijwerken van naamlabels op Picasaweb, heb je een snelle internetverbinding nodig, anders gaat dit frustrerend stroef en traag. Het kunnen voor­bereiden van die labels in Picasa zal dus een welkome verbetering zijn.
 
Opmerking 3: alleen al vanwege privacy mogen zulke albums niet openbaar zijn, ook al zul­len de meeste foto’s voor vreemden niet herkenbaar zijn. De normale instelling is dat naam­labels voor openbare albums uitgeschakeld zijn, dus laat dat zo (zie verder).

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n klassieke foto uit 1958 met in de rechterkolom een rijtje namen, maar ook een twaalftal “naamlozen”:
 

picasa3 handleiding naamlabels 2

Opmerking: zolang een gezicht nog “naamloos” is, kun je het aanklikken en daaronder een naam of een tijdelijk nummer typen. Van de gezichten die al gelabeld zijn, zie je in deze weergave alleen de voor- of bijnaam en dat kan lastig zijn bij meerdere “rinussen”.

Als ik mijn eigen naam aanklik, krijg ik (helaas in een tamelijk willekeurige volgorde) alle foto’s te zien waarop ik thans gelabeld ben (er kunnen er dus nog veel meer zijn waarop ik nog niet gelabeld ben) en daar zie ik dus een aantal van die schoolfoto’s terug: 

picasa3 handleiding naamlabels 3

Als ik dan op de regel Meer foto’s van xxx zoeken, zie ik een filmstrip verschijnen met oude en nieuwe foto’s en daarin moet ik dan gaan zoeken of ik mijzelf terug kan vinden:

picasa3 handleiding naamlabels 4

Natuurlijk kan ik in dit geval beter dat HBS-album kiezen:

picasa3 handleiding naamlabels 5

Hoe je met dit venster om moet gaan, is niet zo vanzelfsprekend. In de eerste plaats kun je het gebruiken om naam- of typfouten van alle afgebeelde personen te corrigeren (dus niet alleen van jezelf), maar ook om de nog naamloze personen alsnog een voorlopig nummer te geven en datzelfde nummer dan ook toe te kennen aan dezelfde personen in de filmstrip.

Opmerking 1: werken met toekenning van tijdelijke nummers is gemakkelijker voor anderen dan omslachtige omschrijvingen zoals de 3e persoon in de 2e rij heet Piet Jansen, want die nummers kunnen anderen ook zien als ze met hun muis langs de gezichten gaan.

Opmerking 2: het kan zijn dat je dezelfde persoon op de eerste foto nummer C03 en op de volgende foto nummer D13, maar dat geeft niet want als je de strip hebt doorgewerkt, heeft die persoon op alle foto’s nummer C03 gekregen en als je dan eindelijk de juiste naam weet, hoef je alleen C03 aan te passen en dan is dat in orde op alle foto’s van die persoon.
 

picasa3 handleiding naamlabels 6

In het bovenstaande voorbeeld presenteert Picasaweb tien gezichten als enigszins gelijkend op het eerste gezicht in de filmstrip en dan laat je de vinkjes staan bij wie dat klopt en dat is altijd de eerste en hier misschien de laatste (ineens met bril).
Dan kun je vervolgens een naam of een voorlopig nummer intypen of één van de daaronder getoonde naam-suggesties overnemen (je kunt ook kiezen uit de volledige namenlijst).

Opmerking: als een gezichtje in de filmstrip een toevallige voorbijganger of een poppenkopje is, kun je “Negeren” kiezen en als het een vreemd voorwerp is, kun je “Geen gezicht” kiezen.

Instellingen

Als je bent aangemeld, vind je rechtsboven het woord Instellingen en onder de derde tab vind je de vinkjes voor naamlabels en andere belangrijke zaken. Uiteraard moet de eerste regel zijn aangevinkt om überhaupt naamlabels te kunnen gebruiken (dat geldt dus ook wan­neer die naamlabels in de toekomst vanuit Picasa ge-upload kunnen worden): 

picasa3 handleiding naamlabels 7

De 2e regel gaat over het verbergen (niet tonen) van naamlabels in jouw openbare albums en het lijkt mij zelfs vanzelfsprekend dat je foto’s waarop jouw bekenden (en kinderen) staan niet in openbare albums plaatst – zelfs al zal de “wereld” ze slechts bij toeval bekijken.
De 3e regel gaat over verborgen albums die je vrienden alleen via een wachtwoord kunnen zien en aangezien ik me daarbij alleen foto’s van je mooie vriendinnen kan voorstellen, kan ik mij best voorstellen dat die dames liever anoniem willen blijven.

Voor normale, niet-openbare albums hoef je dus niets bijzonders in te stellen, maar hoef je ook geen speciale moeite te doen om de gezichten te labellen, want “ons kent ons”. Of je kunt je beperken tot enkele foto’s waarop de gezichten toevallig niet zo bekend zijn.

Samenwerking

Als je een link voor een bepaald album naar familie of vrienden hebt verzonden met de bedoeling dat zij er regelmatig foto’s aan toevoegen, hebben zij natuurlijk ook de mogelijk­heid om naamlabels te gebruiken in de door hen toegevoegde foto’s (of die komen nu ook vanuit hun Picasa-programma mee). Maar zij hebben dan niet de mogelijkheid om (alsnog) naamlabels aan jouw foto’s toe te voegen, net zomin als ze onderschriften aan jouw foto’s kunnen toevoegen of jouw foto’s kunnen verwijderen.

Maar jij hebt als beheerder van dat webalbum natuurlijk wel de mogelijkheid om alsnog naamlabels toe te voegen als zij dat niet hebben gedaan. Omdat dit veel extra werk met zich mee kan brengen, is het zinvol om met elkaar af te spreken hoe hiermee omgegaan moet worden. En nogmaals: voor recente foto’s geldt meestal “ons kent ons”.

Auteur: Rinus Alewijnse

Meer over dit onderwerp

Labels (tags)
Labels en tags in Picasa 3 en 4

Trefwoorden en tijdslijn
Trefwoorden en tijdslijn in Picasa

Uploaden
Uploaden naar Picasaweb - Picasa uploader

Zoeken en meer
Zoeken en meer in Picasa

Albums
Albums in Picasa

Webalbums
Webalbum via Picasa - Picasaweb van Google Photo

Samenwerken
Online samenwerken op Picasaweb via Picasa album

Delen
Online foto’s delen via Picasa & Picasaweb van Google

Onderschriften
Onderschrift of titels in Picasa

Personen
Personen in Picasa - gezichtsherkenning

Google foto’s
Google foto’s vervangt Google+ foto’s & Picasaweb

Sorteren
Sorteren in Picasa - gratis programma van Google