Cadeau CD maken via Picasa

De letter C begint met een mooi onderwerp, want in Picasa heet een foto-cd een cadeau-cd en dat is ook precies het goede woord. Het is dus beslist geen back-up cd, maar een cd die je cadeau doet aan een reisgenoot of soms aan jezelf.

 

picasa3 handleiding cadeau-cd 1

Opmerking: in deze tekst wordt geen verschil gemaakt tussen een cd-r of cd-rw of een dvd-r of dvd-rw schijfje. Dus met “cd” wordt alles bedoeld wat van toepassing is en het is logisch dat je computer over een goed-functionerende cd/dvd-brander moet beschikken. 

Deze cd (of dvd) is alleen bedoeld voor gebruik in een computer - waarschijnlijk nu ook in een Apple-Mac. Dan start die cd vanzelf en kun je een automatische diavoorstelling bekijken en eventueel de fotobestanden naar je eigen computer kopiëren. 
Voor gebruik in een dvd-speler bij een tv: zie daarvoor de tips onderaan!

Album of map selecteren en branden maar!

Zelfs al wil je misschien de foto’s van meerdere mappen of albums op cd zetten, begin je in de linker kolom van Picasa toch met het selecteren van één map of één album. Hieronder is dat een album dat 250 foto’s bevat van een mooie rondreis in Turkije in 2008:

picasa3 handleiding cadeau-cd 2

Opmerking: je kunt geen deel van een map of album op een cd zetten. Als je dat persé wilt, moet je dat deel eerst selecteren en daar dan een tijdelijk nieuw album van maken.

Het cd-knopje dat hierboven bij de rode pijl is aangegeven, is in Picasa 3.6 om onbegrijpe­lijke redenen weg-bezuinigd, maar je kunt het proces ook bovenaan starten via Maken > Cadeau-cd maken… Dan verschijnt het onderstaande venster:

picasa3 handleiding cadeau-cd 3

Als de cd voor een reisgenoot is bedoeld, kun je die nu meteen gaan branden. In de blauwe balk onderaan staat aangegeven dat je met één cd kunt volstaan, dus leg die in de brander en klik (na een paar seconden wachten) rechtsonder op Schijf branden.

Dan start er een lange voorbereidingsperiode waarin je maar koffie moet gaan drinken en pas daarna start het eigenlijke branden dat meestal niet veel tijd kost. Dus zulke cd’s voor veel personen maken is erg tijdrovend – dan kun je die foto’s beter op Picasaweb zetten.

Opmerking: als je zuinig bent en je neemt een al eerder gebruikte rw-schijf, zal Picasa die eerst voor je wissen. Maar voor een echt cadeautje kun je beter een nieuwe cd-r nemen.

Meerdere series op dezelfde cd

Als de cd voor jezelf is bedoeld om bij familie en vrienden je foto’s te laten zien, wil je liever meerdere series op één cd zetten en kun je zonder kwaliteitsverlies met een kleiner formaat zoals1600x1200 of zelfs 800x600 pixels volstaan.
Maar als de cd voor een ander is bedoeld die de bestanden nodig heeft, moet je altijd oor­spronkelijk formaat kiezen. Alleen moet je het woord “oorspronkelijk” met een korreltje zout nemen: als jij in Picasa (of met een ander programma) niets aan die foto’s hebt gecorrigeerd, dan klopt dat. Maar anders zijn het de foto’s zoals jij ze hebt bijgewerkt. 

Kies dan onderaan eerst Meer toevoegen zodat je links weer alle albums en mappen ziet verschijnen en kunt aanvinken welke je erbij wilt zetten:

Opmerking: de beide vinkjes onderaan staan standaard aan. “Diavoorstelling opnemen” betekent dat de cd meteen gebruikt kan worden om de foto’s te laten zien en “Picasa op­nemen” betekent dat er een verborgen bestand op de cd komt te staan, dat de gebruiker er vrijblijvend op attendeert om Picasa te installeren als dat nog niet is gebeurd.

picasa3 handleiding cadeau-cd 4

Na aanpassing van formaat en cd-titel kun je dan weer gaan branden en in dit geval kun je nog steeds volstaan met één cd-schijfje en dat mag dan best een rw-schijfje zijn dat je over een jaar kunt hergebruiken. Uiteraard moet je als je heel veel fotoseries kiest een dvd-r of dvd-rw schijfje gebruiken, want verdelen over meerdere cd’s is erg onpraktisch.

CD of DVD weergeven en/of importeren of opslaan

Als je de zojuist gemaakte cd in je eigen computer of in een willekeurige andere computer stopt, zul je na een paar seconden dit schermvullende venster zien verschijnen:

picasa3 handleiding cadeau-cd 5

Opmerking: je ziet hier dat je hoogstens een stuk of 10 mappen of albums kunt opnemen, want anders gaan de plaatjes teveel overlappen en herken je ze niet meer.

Je kunt dan meteen een diavoorstelling starten door één van de foto’s aan te klikken en je kunt die voorstelling uitzitten of op een willekeurig moment stoppen door op de Escape-toets te drukken. Voor velen zal dat voldoende zijn, maar een reisgenoot zal die foto’s graag op zijn of haar computer willen kopiëren en dat kan onderaan via Naar Picasa importeren of Opslaan op schijf.
Als die reisgenoot geen Picasa-gebruiker is, komt alleen de tweede optie in aanmerking, maar uiteraard kan kopiëren ook via de normale mogelijkheden van Windows.

Opmerking 1: als je op de gebruikelijke manier in Picasa onderschriften bij je foto’s hebt getypt voordat je cd hebt gemaakt, zullen die onderschriften als witte tekst onder de foto’s zichtbaar zijn, mits die cadeau-cd via een normale computer wordt afgespeeld.

Opmerking 2: als in de betreffende fotoseries toevallig ook filmpjes “staan”, worden die bestanden wel op de cd vastgelegd, maar niet tijdens zo’n diavoorstelling getoond omdat de ook op die cd aanwezige viewer dat kennelijk (nog) niet kan.  

Opmerking 3: in Picasa3 kun je muziekbestanden aan mappen of albums koppelen, maar die muziek wordt helaas niet op zo’n cadeau-cd vastgelegd. Dus je hoort helemaal niets.

Opmerking 4: als je die cd in een dvd-speler bij een tv-toestel stopt, zie je dit beginvenster niet en moet je via de bedieningsmogelijkheden van die speler verder zien te komen.

De op de cd meegebrande diaviewer geeft je foto’s weer zoals hieronder - dus helaas niet schermvullend, maar wel in dezelfde volgorde als ze in jouw mappen of albums staan. 
Ook kun je niet midden in een lange serie beginnen, dus je moet die viewer alleen maar beschouwen als een noodhulpje om ongeacht de in een computer aanwezige programma’s toch even naar de foto’s te kunnen kijken of het überhaupt de moeite waard is om ze naar je harde schijf te kopiëren.

picasa3 handleiding cadeau-cd 6

Gebruik in een dvd-speler bij de tv

Met een dvd-speler wordt meestal een plat apparaatje bedoeld dat aangesloten is op een tv-toestel om films te kunnen vertonen. Maar zo’n speler kan meestal ook wel overweg met foto-cd’s en als je er een cadeau-cd in stopt zul je waarschijnlijk op het beeldscherm een overzicht te zien krijgen van één of meer mappen met bestanden die in een bepaalde volgorde staan. Als je dan via de afstandsbediening zo’n serie start, kan het zijn dat je een prima vertoning krijgt die je rustig aan je gasten kunt voorzetten, maar het kan ook zijn dat de beeldkwaliteit slecht is (dat ligt dan aan je ouderwetse tv-toestel) of dat de volgorde van de foto’s volledig verstoord is (dat ligt dan aan die dvd-speler).

Aan het eerste probleem kun je niets doen, tenzij dit voor jou een doorslaggevende reden is om nu toch maar een HD-toestel aan te gaan schaffen.

Aan het tweede probleem kun je wel wat doen – alleen is dat best ingewikkeld, ook om uit te leggen.

Bij het maken van de cadeau-cd houdt Picasa de volgorde aan zoals jij die in een map of album hebt vastgelegd en die volgorde van bestandsnamen wordt op de cd opgeslagen in een klein tekstbestandje dat wordt gebruikt door het ook op de cd opgeslagen slideshow-programmaatje. Vandaar dat die volgorde bij vertoning via een willekeurige computer keurig in orde is, maar zo’n losse dvd-speler snapt daar niets van en kijkt alleen maar naar de alfanumerieke volgorde van de bestandsnamen.

Dan gaat het dus alleen goed als jouw volgorde precies hetzelfde is als de originele volgorde van die namen, bijvoorbeeld IMG_2345 t/m IMG_2569 (eventueel ontbrekende nummers verstoren de volgorde niet). Maar als er opnamen van een andere camera tussen staan of als je de volgorde op je computer hebt aangepast, gaat het dus (soms) fout.

Aangezien de onderwerpen exporteren en hernummeren nog apart aan bod komen, wil ik nu alleen dit zeggen: als je van te voren weet dat je die cadeau-cd ook in zulke dvd-spelers wilt gaan gebruiken, moet je voordat je die cadeau-cd gaat maken de betreffende serie eerst via Picasa exporteren.

Dan krijg je een tijdelijke kopieserie in een aparte map en kun je allerlei verstandige, maar best tijdrovende dingen gaan doen, zoals: het aantal foto’s drastisch beperken tot de meest karakteristieke (anders gaan je gasten snel geeuwen), de volgorde aanpassen om een nog mooier lopend verhaal te krijgen en tenslotte op strategische plaatsen tekstdia’s en landkaartjes of andere aardige documentjes toevoegen. Dan krijg je pas een echt reisverhaal.

Pas als dat allemaal is gedaan, kun je die nieuwe serie door Picasa laten hernummeren en dan geef je bijvoorbeeld Turkije-101 als startnaam op. Dan komen er in die tijdelijke map bestanden te staan met keurig doorgenummerde bestandsnamen van Turkije-101 tot bijvoorbeeld Turkije-321 en als je die dan op een cadeau-cd zet, zal een willekeurige dvd-speler er geen moeite mee hebben en de serie in de door jou bedoelde volgorde vertonen.

En daarna kan dat exportmapje waar je zo je best op hebt gedaan, gewoon weg. Je had toch niet verwacht dat het leven zo ingewikkeld kan zijn en dat ligt echt niet aan Picasa.  

Opmerking 1: als je onderschriften onder de foto’s hebt getypt, zullen die op de tv niet zicht­baar zijn omdat de dvd-speler die niet uit je bestanden oppikt. Zie Onderschriften en Tekst toevoegen voor tips om ook dit probleem te kunnen oplossen.

Opmerking 2: het is via de filmoptie van Picasa ook mogelijk om een diavoorstelling vast te leggen (dan kan er wel muziek bij), maar dan moet je dit grote wmv-bestand via één of ander programma omzetten in dvd-video en voor zover mij bekend gaat daarbij zoveel kwaliteit verloren, dat deze manier zonde van de moeite is.

Opmerking over kwaliteit

Picasa geeft aan hoeveel MB op schijf gebrand zal worden, maar dat blijkt in de praktijk veel minder uit te pakken en mijn conclusie is dus dat Picasa een erg sterke jpeg-compressie toepast en daardoor meer kwaliteitsverlies veroorzaakt dan nodig is. Bovendien is het ver­warrend dat bijvoorbeeld aangegeven wordt dat je 2 cd’s (of één dvd) nodig hebt en dan blijkt later toch alles gemakkelijk op één cd te kunnen.

De normale situatie is immers dat de door jou in Picasa gecorrigeerde foto’s niet worden opgeslagen, dus moet Picasa voor die cd nieuwe jpeg-bestanden maken waarin die correc­ties wel zijn opgeslagen (een vorm van exporteren dus).

Als je dit kwaliteitsverlies wilt voorkomen, moet je de foto’s eerst exporteren met een normale kwaliteitsfactor van 90% (de stand “automatisch” is nog beter), want dan kan Picasa die be­standen zonder extra compressie meteen op de cd of dvd branden.

Opmerking: zelfs in Picasa 3.6 is dit gebrek nog niet opgelost, terwijl er op allerlei forums toch vaak genoeg over geklaagd is – ook door mij. Google is soms wel erg dom en dwars. Ik moet bij gelegenheid nog testen of ze in Picasa 3.8 eindelijk wat wijzer zijn geworden.

Picasa downloaden

Meer over dit onderwerp

Foto cadeau
Foto cadeau: foto producten en manieren om foto's te verwerken

Cadeau met foto
Foto cadeau � Maak van je eigen foto een leuk foto cadeau!

Foto bestellen
Foto bestellen - foto afdrukken of foto cadeau bestellen

Foto op linnen / canvas
Canvas bestellen - foto op linnen / canvas doek printen

Kalender of canvas
Kalender of canvas met eigen foto printen

Foto opslag
Foto opslag of backup - opslag van digitale foto's

Backup media
Foto opslag - maak tijdig een backup van uw foto's

Digitaliseren dia's
Dia's digitaliseren - dia's op DVD, usb, CD of harddisk zetten

Exporteren
Exporteren vanuit Picasa

Smalfilm op DVD
8mm smalfilm op DVD - digitaliseren super 8mm film

Verplaatsen en meer
Verplaatsen en selecteren in Picasa