Samenwerken op Picasaweb via Picasa

De letter S begint met de mogelijkheid die sinds Picasa 3.6 bestaat om direct foto’s aan een webalbum van een ander toe te voegen en dat heet Samenwerken.

Picasaweb is ideaal om fotoseries met elkaar te delen en door samen aan een webalbum te werken, krijgt dat “delen” een extra dimensie. Dat kan om een eenmalige activiteit gaan, bij­voorbeeld na een familiereünie of na een gezamenlijke reis, maar het kan ook om een alge­meen familiealbum gaan dat geleidelijk wordt aangevuld. 

Er is dus één persoon die zo’n album start en beheert en ook het recht heeft om slechte foto’s te verwijderen - de medewerkers hebben dat recht alleen voor hun eigen foto’s.
Als het om heel veel foto’s gaat, dan is het dus de beheerder die meer opslagruimte bij Google moet huren (tot 1 GB is gratis), maar dat is niet duur meer.

 

Voorbeeld

Om een niet privacy-gevoelig voorbeeld te kunnen maken, heb ik aan een vriend gevraagd om een paar algemene foto’s in een nieuw album te plaatsen en mij dan een uitnodiging te sturen. Het mailtje dat hij vanuit dat album in Picasaweb heeft verzonden, ziet er dan zo uit:

picasa3 handleiding samenwerken 1

Het gaat dus om de 3e regel bij de rode pijl, want die hoort normaal niet aanwezig te zijn, tenzij de afzender zich heeft vergist. Maar als ik alleen maar even wil kijken, klik ik op de eerste regel (album weergeven) en zie ik dat hij 4 foto’s in een album met de naam “2010” heeft geplaatst en dat hij een Picasa-account met de naam “Esdoorn27” heeft:

picasa3 handleiding samenwerken 2

Boven deze miniaturen zie ik dan Foto’s toevoegen staan en als ik daar op klik (dat geldt ook als ik op de 3e regel in zijn mailtje klik), krijg ik in mijn browser het verzoek om een kleine plug-in van Google te installeren en die zie je hieronder:

picasa3 handleiding samenwerken 3

Daarmee kan ik in mijn eigen fotomappen een aantal foto’s selecteren (hier 4 stuks) en die in “groot formaat” aan het album van mijn vriend toevoegen. Dat lijkt niet moeilijk, maar ik denk toch dat hier voor veel onervaren gebruikers al een handicap begint en verder ben ik er niet zeker van of deze plug-in ook in een andere browsers dan de standaard Internet Explorer geïnstalleerd kan worden (in Chrome krijg je al een simpeler variant van deze uploader).

Picasa-gebruikers moeten dan hun gecorrigeerde foto’s eerst exporteren om ze voor deze primitieve uploader geschikt te maken en dat zal voor velen nog een grotere handicap zijn omdat ze bij eigen gebruik van Picasaweb niet aan deze rare omweg gewend zijn.

Uploaden via Picasa

Voor medewerkers die toch al Picasa gebruiken (of zo verstandig zijn om dat te gaan doen), is er vanaf Picasa 3.6 een welkome uitbreiding die je hieronder ziet:

In het vakje linksonder zie je dat ik al 4 eigen foto’s heb geselecteerd en als ik dan daarnaast op de uploadknop met de grote groene pijl klik, verschijnt het uploadvenster zoals hierboven.
Normaliter moet ik dan bovenaan één van mijn eigen albums kiezen, maar in dat lijstje er is nu een nieuwe regel toegevoegd, namelijk Bijdragen aan het album van een vriend en als ik daarop klik, verschijnt het onderstaande venstertje:

picasa3 handleiding samenwerken 5

Ik moet dan in het roodomrande vakje het e-mailadres van mijn vriend invullen en dan wordt zijn of haar album snel gevonden:

picasa3 handleiding samenwerken 6

Opmerking: het kan onduidelijk zijn welk e-mailadres je moet invullen, want dat is niet persé hetzelfde als de afzender altijd gebruikt. Je kunt dat adres ook niet in de uitnodiging vinden, maar je ziet het wel als je even de knop Beantwoorden gebruikt om hem of haar te bedanken en te laten weten dat je de uitnodiging hebt begrepen en zo snel mogelijk zal gaan benutten.

Het is uiteraard logisch om dezelfde Grootte om te uploaden te kiezen als de beheerder heeft gedaan en dat zal meestal 1600 pixels zijn (dat slaat op de breedte of hoogte waartoe de ge-uploade foto’s worden gecomprimeerd).
Ook staat aangegeven dat de afzender voor een niet-openbaar (“niet-vermeld”) heeft ge­kozen. Dat is voor deze voorbeeldfoto’s niet relevant, maar voor doorsnee familiefoto’s wel, maar ook voor foto’s waarop reisgenoten staan, want niemand zal het op prijs stellen om op het wereldwijde web “te grabbel” worden gegooid.

Opmerking: als de afzender toch voor een openbaar album gekozen heeft, kan dit een on­zorgvuldigheid of een vergissing zijn, dus overleg dan even voordat je foto’s gaat toevoegen, want hij/zij kan dit gemakkelijk veranderen, maar moet dan ook nieuwe uitnodigingen rond­sturen. Als de afzender dit niet wil, heb jij het volste recht om je medewerking te weigeren.
 
Als ik nu in dit uploadvenster op de knop Uploaden klik, worden mijn foto’s keurig aan zijn of haar album toegevoegd en de voortgang van dit proces kun je in klein venstertje volgen:

picasa3 handleiding samenwerken 7

Als het uploaden voltooid is, kan ik in dit venstertje op de knop Online bekijken klikken en dan zie ik dit resultaat: het begin van een hobbyalbum over treinen en treintjes:

picasa3 handleiding samenwerken 8

Ik kan er eventueel dan eventueel bijschriften onder typen, vooral als die foto’s niet voor iedereen vanzelf spreken en ik kan foto’s waarover ik bij nader inzien niet zo zeker van ben, alsnog verwijderen (maar niet de door de beheerder of door anderen geplaatste foto’s).
En een volgende keer is dat album direct in je mappenlijst terug te vinden - althans zolang de beheerder het niet heeft verwijderd. Dat zie je hieronder:

picasa3 handleiding samenwerken 9

En zo kunnen ook andere medewerkers foto’s gaan toevoegen en uiteraard moet iedereen daarbij een beetje selectief zijn, want niemand is gebaat bij albums vol matige kiekjes. Bovendien moet dat toevoegen niet maanden op zich laten wachten, want dat is voor de anderen vervelend, want die willen ze graag downloaden voor hun eigen verzameling.

Opmerking: het maximum aantal foto’s per album is 1000. Dat is een grens om rekening mee te houden en dus niet meteen de honderden foto’s waarmee jij thuiskomt in andermans web­album te “kwakken”. Wees selectief en zorg voor netjes aangeleverde foto’s. 

Er zijn nog een aantal extra’s die je al in Picasa kunt doen voordat je jouw foto’s gaat up­loaden - die komen hieronder aan bod. Die extra’s zie je dan ook terug op Picasaweb en dat is dus die extra moeite waard en meestal ook voor je eigen verzameling.

Geocoderen ("locaties")

Zeker voor foto’s die niet op de gebruikelijke plaatsen zijn genomen, is het leuk om de loca­tie(s) aan te geven en in Picasa 3.6 is dat gemakkelijker geworden door de directe link naar Google Maps. Zie verder bij Locaties

Gezichtsherkenning ("personen")

Een nieuwe faciliteit in Picasa 3.6 en op Picasaweb is het benoemen van gezichten. Dat lijkt aantrekkelijk, maar brengt toch veel extra werk met zich mee en is voor recente familiefoto’s niet erg relevant, want “ons kent ons”.
Maar als het om het samenwerken aan een album met oude familiefoto’s gaat, dan wordt die faciliteit ineens wel belangrijk - denk ook schoolfoto’s en alle andere oude beelden waarop de gezichten niet meer voor iedereen vertrouwd zijn. Zie verder bij Personen.

Onderschriften (‘titels”)

De meeste foto’s spreken voor zich, maar als dat niet het geval is, is het zinvol om in het bewerkingsvenster een paar woorden onder een foto te typen. Zie Onderschriften.

Trefwoorden ("labels, tags")

Het zoeken naar bepaalde foto’s in uitgebreide verzamelingen wordt gemakkelijker als ver­standige trefwoorden (en eventueel onderschriften) zijn toegevoegd. De faciliteiten daarvoor waren altijd al in Picasa en op Picasaweb aanwezig, maar zijn in Picasa 3.6 nog prominenter en misschien iets handiger geworden. Zie verder bij Trefwoorden en meer.

Uploadkwaliteit

Een andere, maar minder opvallende verbetering bevindt zich in de opties voor webalbums, namelijk om de foto’s ondanks verkleining naar 1600 pixels toch met behoud van de “originele kwaliteit” te uploaden en dat is een kwestie van één vinkje bij de rode pijl:

picasa3 handleiding samenwerken 10

Het is vooral de beheerder van het album die hierover moet beslissen en zijn “genodigden" daarin moet adviseren, want deze “original quality” kost ongeveer 3x zoveel opslagruimte, terwijl de kwaliteitswinst niet of nauwelijks zichtbaar is.

Uploaden in “oorspronkelijke grootte” (een paar MB per foto) raad ik af – dat is alleen van belang voor specialistische toepassingen met beperkte aantallen foto’s, bijvoorbeeld voor het becommentariëren van elkaars foto’s in een fotoclub. Ook daarbij kun je dus kiezen voor de “gewone” (meer gecomprimeerde) of de “originele” beeldkwaliteit.
Uploaden met 1024 of 640 pixels is uiteraard alleen geschikt voor speciale toepassingen.

Synchronisatie: aan of uit?

Synchroniseren is bedoeld om één of meer albums op Picasaweb up-to-date te houden als jij in Picasa iets verandert (al is het maar een kleinigheid) en dat is natuurlijk een groot gemak.
Maar bij samenwerking gaat synchroniseren zelfs zover dat als een ander een tiental foto’s aan één van jouw gesynchroniseerde webalbums toevoegt, dat die foto’s dan ook vanzelf bij jou aan de map worden toegevoegd waarin de bronfoto’s van dat webalbum staan.

Dat kun je uiteraard erg handig vinden (en bovendien kun je dan meteen minder geslaagde toevoegingen corrigeren of wissen), maar je kunt er ook niet van gediend zijn. In dat geval moet je de synchronisatie voor één of meer albums uitschakelen (rechtsboven) en kun je alleen maar de uploadknop gebruiken om eigen foto’s aan zo’n album toe te voegen.

Naschrift over sorteren

Je bent altijd verplicht om datum en tijd op je camera correct in te stellen, maar dat geldt dus nu ook voor alle medewerkers aan jouw webalbum, anders wordt dat album een chaos van­wege onlogische volgordes en dat is voor iedereen vervelend.

Opmerking: sorteren gaat in Picasa gaat via Map (of Album) > Sorteren op naam (of datum) en op Picasaweb in het geopende album via Bewerken > Indelen en sorteren.

Google is goed in het toevoegen van allerlei nieuwigheden aan het internet, maar in de zorg voor het bestaande zijn ze slecht en traag - zeker als het om populaire toepassingen zoals Picasa en Picasaweb gaat waaraan ze weinig verdienen. Het gevolg daarvan is dat vaak op forums erg lang geklaagd moet worden en daar is het sorteerprobleem in webalbums er één van (in Picasa zelf is sorteren geen probleem).

Als je een webalbum vult met foto’s die steeds van dezelfde camera afkomstig zijn en je hebt niet aan de bestandsnamen geknoeid, dan kun je automatisch op die namen (nummers) sorteren en staan die foto’s in de volgorde zoals je ze hebt gemaakt – zelfs al plaats je een kleine selectie in dat album. Het is dan alleen voor degenen die deze foto’s downloaden storend als de datums niet kloppen omdat jij je camera niet goed hebt ingesteld, maar dat heeft geen nare gevolgen voor de volgorde. Dan nog blijft gelden dat die foute datums voor de ontvangers erg lastig en verwarrend kunnen zijn, zeker als ze die foto’s tussen hun eigen foto’s willen plaatsen.

Dat wordt meteen anders als dat webalbum wordt gevuld met foto’s die afkomstig zijn van verschillende camera’s. Dan kun je niet meer sorteren op bestandsnamen want elke camera heeft zijn eigen bestands-nummering. En dan ben je dus wel volledig afhankelijk van correcte datum- en tijdsinstellingen op alle betrokken camera’s, zodat je tenminste op “datum en tijd” kunt sorteren. Want als je dat niet kunt, wordt het handmatig in de juiste volgorde zetten van veel foto’s letterlijk een nachtmerrie – aangenomen dat een correcte volgorde belangrijk is.

En daar zit nu juist het probleem, want ook al heeft iedereen zijn best gedaan om zijn of haar camera goed in te stellen, leverde automatisch sorteren op “datum en tijd” in dat webalbum een volkomen onvoorspelbare volgorde op en dat is om grijze haren van te krijgen, zeker als je als beheerder eindelijk iedereen zover hebt gekregen om camera’s correct in te stellen.

Maar gelukkig kan ik melden dat Google dit fundamentele probleem eindelijk heeft opgelost en zelfs een nieuwe sorteervariant heeft toegevoegd, namelijk “recent eerst”. Het lijkt handig dat je de nieuwste foto’s meteen bovenaan ziet in plaats van helemaal onderaan, maar als die foto’s een verhaal vormen, wil je dat verhaal graag in de normale volgorde zien en niet in omgekeerde volgorde. 
Kies deze nieuwe optie dus alleen als de volgorde niet van belang is. 

Picasa downloaden

Meer over dit onderwerp

Webalbums
Webalbum via Picasa - Picasaweb van Google Photo

Naamlabels
Naamlabels in albums op Picasaweb van Google

Delen
Online foto’s delen via Picasa & Picasaweb van Google

Uploaden
Uploaden naar Picasaweb - Picasa uploader

Foto website maken
Foto website maken - tips voor een fotowebsite

Vogelfotografie fotografen
Vogelfotografie fotografen met eigen website

Blogger
Blogger via Picasa

Digitaal fotoalbum
Digitaal fotoalbum met Gallery of Adobe Photoshop

Google foto’s
Google foto’s vervangt Google+ foto’s & Picasaweb

Albums
Albums in Picasa

Locaties
Locaties vastleggen in Picasa 3

Sorteren
Sorteren in Picasa - gratis programma van Google

Webpagina
Webpagina maken in Picasa

Foto portfolio website maken
Foto portfolio website maken

Picasa downloaden
Picasa downloaden