Recht maken in Picasa

De letter R staat ook voor drie andere belangrijke Picasa-onderwerpen: Recht maken, Retoucheren en Rode ogen.

Retoucheren is bedoeld voor het onzichtbaar maken van kleine vlekjes en is nieuw in Picasa3. Dit onderwerp komt in het volgende stuk aan de orde.

Rode ogen weer zwart maken is een speciale vorm van retoucheren die vaak nodig is als je flitsfoto’s van personen in close-up maakt. Die correctie bestond al in Picasa2, maar is in Picasa3 sterk verbeterd. Dat komt in het daaropvolgende stuk aan de orde.

 

Rechtmaken is bijna altijd nodig want vrijwel elke foto staat een beetje scheef - zelfs al is dit niet altijd storend. Dat is logisch want niemand kan zijn of haar camera “waterpas” houden. Dus "rechtmaken” of “rechtzetten" is altijd de eerste, maar gek genoeg meestal veronachtzaamde correctie. Maar als er “rode ogen” zijn of een vlekje is: dan moet dat eerst in orde worden gemaakt
En dat je eerst moet rechtmaken voordat je gaat bijsnijden is ook logisch.

Opmerking: "recht maken" moet niet worden verward met het rechtop zetten van gekantelde staande foto's. Sommige camera's zetten die automatisch rechtop, maar bij de meeste camera’s moet je meteen na importeren een heleboel foto’s rechtop gaan zetten met behulp van de kromme pijltjes onderaan in Picasa.
Als je echter wilt dat ze in andere programma's ook rechtop staan, moet je ze eerst in de Windows Verkenner rechtop zetten, voordat je in Picasa met de andere correcties begint.

De manier waarop rechtmaken in Picasa gaat is zo geniaal en zo simpel, dat je het altijd even kunt proberen, want dan zie je meteen of het een verbetering oplevert. Een kleine hoekverdraaiing is vaak al voldoende en je moet beoordelen wat een belangrijke lijn in een foto is – meestal ligt (of staat) die ongeveer in het midden. Zelfs al gaat het om iets of iemand in de voorgrond, moet de achtergrond ook rechtop staan - tenzij "scheef" een bewuste keuze is en niet "per ongeluk".

Voorbeeld

Je klikt dan 2x op de miniatuurfoto om in het bewerkingsvenster van Picasa terecht te komen zoals hieronder waar de zonzijde van de mooie basiliek van Meerssen wordt getoond:

picasa3 handleiding rechtmaken 1

Je hebt dan aan de linkerkant altijd het paneel Basisbew(erkingen) en daarin is Recht maken de tweede knop (het had dus de eerste moeten zijn).

Er verschijnt dan een hulpraster over de foto en dan is het heel gemakkelijk om het schuifje onderaan heen en weer te slepen om een belangrijke horizontale of verticale lijn parallel aan dit raster te zetten zoals ik hieronder heb gedaan met de eerste steunbeer:

picasa3 handleiding rechtmaken 2

Klik dan op Toepassen of eventueel op Annuleren als je bij nader inzien toch geen hoekcorrectie wilt toepassen en wilt voorkomen dat dit per ongeluk toch gebeurd.  

Opmerking : behalve geniaal is het ook een wonder dat Picasa hierbij geen pixels verliest en dat je ook geen scheve randen krijgt die je daarna moet wegsnijden. Klasse!

Kan het beter?

Maar in dit mooie voorbeeld staan alle steunberen onder een verschillende hoek en ik kan er in Picasa maar eentje kiezen om mij op te richten. Maar er is meestal nog wel iets anders en dat is in dit geval het torentje, want dat staat nog zo “scheef als een krab”. Dan krijg ik dit:

picasa3 handleiding rechtmaken 3

Kijk en dit is al veel beter, want onze ogen richten zich waarschijnlijk vooral op het midden van een foto en die steunbeer en het torentje daarboven staan nu tenminste ook rechtop.
Dan neem je de scheefheid van de rest voor lief – tenzij je zo’n “perspectief-freak” bent die alles wilt corrigeren – maar dat kan in Picasa en zelfs in Picnik nog niet (zie Perspectief).

Conclusie

De les hieruit is dus: kijk altijd even - juist omdat het in Picasa zo simpel gaat - of er een kleine hoekcorrectie nodig is, want dat is een kleine moeite. Als er een grote correctie nodig is, moet je je afvragen of die wel verstandig is, maar iets minder of iets meer scheef kan ook een verbetering zijn. En soms moet je gewoon op je gevoel voor “evenwicht” vertrouwen en daar hebben dames kennelijk meer moeite mee, want hun foto’s staan bijna altijd scheef.

Hieronder zie je ze nog eens naast elkaar: links het origineel en rechts de “recht­gemaakte”: 

picasa3 handleiding rechtmaken 4A     picasa3 handleiding rechtmaken 4B

Hoewel alles nog door de perspectivische vertekening nog steeds een scheve indruk maakt, heeft deze eenvoudige ingreep toch twee belangrijke verbeteringen opgeleverd: het “achterovervaleffect” is verdwenen en het nog net zichtbare torentje steekt niet meer zo mal scheef boven het dak uit. 
Meer kun je in Picasa (of in Picnik) niet doen!

Omdat je in Picasa elke correctie ongedaan kunt maken, kun je er later altijd op terugkomen – al zal dit maar zelden gebeuren of nodig zijn. Maar als je deze correctie in Picnik hebt uitgevoerd, kan dat niet – dus opgepast (zie Picnik via Picasa).

Opmerking: als je er over probeert na te denken wat er in zo’n foto met miljoenen pixels allemaal “herschikt” moet worden om een kleine hoekverdraaiing te realiseren, dan is het een wonder dat Picasa dat zo snel kan. Maar je moet dan ook accepteren dat je foto een heel klein beetje onscherper wordt (dat gebeurd in alle programma’s - zelfs in Photoshop). 
Maar dat geringe verlies kun je compenseren via Effecten > Scherper maken.

Picasa downloaden

Meer over dit onderwerp

Corrigeren
Corrigeren in Picasa

Undo (ongedaan maken)
Undo (ongedaan maken) in Picasa

Retoucheren
Retoucheren in Picasa

Beeldverhouding
Beeldverhouding en bijsnijden digitale foto's

Bijsnijden
Bijsnijden van foto´s in Picasa

Rode ogen
Rode ogen in Picasa bewerken