Albums in Picasa

Picasa album of fotoalbum

Deze pagina gaat over het verschijnsel albums in Picasa. Dat is een manier van rubriceren van foto's. Iets anders is het samenstellen van een fotoboek of fotoalbum. Dat is een fotoalbum wat je bij een fotoservice kunt laten printen. Op de site met de basiscursus fotografie is een artikel beschikbaar over het maken van een fotoalbum.

De veranderingen in Picasa 3.9 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Picasa 3.9 en Google+.

Ik beweer hier steeds dat het erg verstandig is om je digitale foto’s per jaargang in één jaarmap op te slaan, maar dan moet je wel een fotoprogramma gebruiken waarin je die massa gemakkelijk kunt rubriceren en natuurlijk gaat dit in Picasa prima.

 

In Picasa worden die rubrieken albums genoemd, maar dat is eigenlijk een ongelukkige benaming. De oude benaming labels was beter, maar dit woord wordt in veel andere programma’s voor trefwoorden (“keywords”) gebruikt en inmiddels in Picasa zelf ook.

picasa3 handleiding albums 1

Op Picasaweb kun je ook albums maken, maar dat zijn gewoon mappen met vanuit Picasa geüploade bestanden. Het misverstand ligt dus voor de hand als je denkt dat albums in Picasa ook mappen zijn, maar het zijn eigenlijk door jou “gebundelde links” naar bepaalde fotobestanden in mappen op je harde schijf. Vandaar dat je een album rustig kunt verwijderen zonder de echte foto’s te verwijderen, maar als je een map verwijdert, zullen er ook foto’s uit diverse albums of misschien zelfs hele albums voorgoed verdwijnen, want de “links” zijn dan hun doelen verloren en worden door Picasa opgeruimd. Let op dus!

Opmerking: de organisatie van je albums wordt vastgelegd in een onzichtbaar Picasa-bestand (“database”).

Als je met Picasa begint, zijn er nog helemaal geen albums, want die moet je zelf maken en vullen en dan moet je ook het nut ervan snappen. En daar begint meteen de moeilijkheid, want dat is helemaal afhankelijk van de soort foto’s die je maakt en dus zijn daarvoor geen algemeen geldende adviezen te geven: bij de één bestaat een verzameling misschien voornamelijk uit foto’s van de kleinkinderen en zou het misschien zinvol zijn om voor elk kind een apart album te maken, maar bij een ander uit een grote variëteit aan onderwerpen buiten de familiekring om en is een album voor de kleinkinderen slechts één van de vele albums.

Voorbeelden

Hieronder zie je een deel van mijn albums (dat zijn de blauwe “boekjes” in de linker kolom) en ik heb een album met de zelf gekozen naam “Natuur” geselecteerd. Dit album bevatte op dat moment 354 foto’s (liever gezegd: links naar foto’s), beginnend bij nummer 2005-93 en eindigend bij 2008-1126A.
Inmiddels zijn er al weer enkele tientallen foto’s bijgekomen en zo groeit dat rustig aan: 

picasa3 handleiding albums 2

Het is dus niet zo dat ik er bewust op uit ben getrokken om natuurfoto’s te gaan maken, maar tussen alle digitale foto’s die ik vanaf 2005 op mijn computer in vier jaarmappen heb verza­meld, staan er mooie natuurfoto’s en die zie je hier allemaal bij elkaar. Je kunt dat nutteloos of overbodig vinden, maar het kan tenminste – ook voor allerlei andere onderwerpen die je boeien en waarvan je dus relatief veel foto’s maakt.

Om het nog concreter te maken, geef ik hieronder een overzicht van mijn albums, nu 35 in totaal. De eerste drie zijn speciale Picasa-albums (groene “boekjes”), waarbij opgemerkt moet worden dat er in Picasa3 nog meer kunnen zijn. De overige zijn zelf gemaakt en de meeste daarvan worden steeds aangevuld met nieuwe foto’s, maar een album van een reis in 2005 natuurlijk niet, tenzij we binnenkort weer naar dezelfde stad of streek gaan.

picasa3 handleiding albums 3

Het is verstandig om deze lijst eens goed te bekijken, al zullen een heleboel onderwerpen je weinig zeggen. Maar je kunt wel zien dat het meestal algemene onderwerpen zijn en dat is belangrijk, want als je te gedetailleerd gaat worden, bezorg je jezelf veel extra werk en dan krijg je bovendien veel albums waarin zich maar erg weinig foto’s bevinden.

Opmerking: het is in Picasa niet mogelijk om een hiërarchie te maken, dus een hoofdalbum met meerdere sub- of subsubalbums. Gelukkig maar, want dan wordt het al gauw ingewikkeld.

Wees dus globaal en probeer je te vooral beperken tot thema’s die actueel blijven doordat je er steeds nieuwe foto’s aan toe kunt voegen.

Het is ook van belang te beseffen dat niet elk album er voor de eeuwigheid moet zijn, want thema’s die twee jaar geleden nog van belang waren, zijn dat nu vaak niet meer, bijvoor­beeld een feestje met oud-collega’s. 
Maar dan gaat het meestal om een kleine serie foto’s van een specifieke gebeurtenis en kun je zo’n album gewoon verwijderen, want die serie is toch gemakkelijk in de betreffende jaarmap terug te vinden - zeker als je ook trefwoorden hebt gebruikt (zie verder).

Opmerking: ik ga er hierbij vanuit dat oude (jaar)mappen nog steeds op je computer staan en dat is ook de bedoeling. Want als je die verwijdert, verdwijnen dus ook de betreffende foto’s uit allerlei albums en heb je een stuk van je leven moeilijk toegankelijk gemaakt. Natuurlijk moet je regelmatig back-ups maken, maar er is geen zinnige reden om (jaar)mappen van je harde schijf te verwijderen, want moderne computers hebben ruimte voor de eeuwigheid.

Albums aanvullen of maken

Als je nieuwe foto’s hebt geïmporteerd en aan de actuele jaarmap hebt toegevoegd en daarna de slechte foto’s hebt verwijderd en de rest op orde hebt gebracht, breekt het moment aan om ze meteen te voorzien van trefwoorden en aan albums toe te voegen. Meestal kun je hierbij meerdere opeenvolgende foto’s selecteren, waardoor dit wat sneller gaat. Maar echt veel werk is het niet, tenzij het om honderden nieuwe foto’s gaat.
Daarna klik je onderaan op Toevoegen aan… want dan verschijnt de lijst met reeds eerder gemaakte bestaande albums en hoef je alleen maar het gewenste album aan te klikken, dus zoals hieronder:

picasa3 handleiding albums 4

In dit voorbeeld heb ik de 3 foto’s die je linksonder in het selectievakje ziet aan het album “Mezenhof” toegevoegd en daarna de foto van het oude autootje nog eens apart aan het album “Diversen”.
 
Een nieuw (eventueel tijdelijk) album maken kan ook, want dan kies je onderaan Toevoegen aan… Nieuw album en typ je een geschikte naam en eventueel wat aanvullende informatie, bijvoorbeeld zoals hieronder:

picasa3 handleiding albums 5

Opmerking: een tijdelijk album met een speciale selectie is vooral zinvol voor het maken van een cadeau-cd of (aan)vullen van een digitaal fotolijstje of voor een album op Picasaweb, enzovoort.

Albums zijn dus vooral bedoeld om gemakkelijk foto’s over bepaalde onderwerpen terug te kunnen vinden en om je gasten even te verrassen met een diavoorstelling over een bepaald thema en niet met het allegaartje in een jaarmap. Dat is immers alleen voor jezelf van belang als een soort dagboek van je leven en als uitgangspunt voor alle verdere fotoactiviteiten.

Volgorde van en in albums

De volgorde van albums in de linkerkolom wordt bepaald door een keuze die je maakt bij Beeld > Map-weergave en aangezien “sorteren op naam” het meest zinvol en overzichtelijk is, staan die albums dan gewoon op alfabetische volgorde, met uitzondering van de “groene boekjes” die altijd bovenaan blijven staan (zie verder).

De volgorde van foto’s in albums is net als de volgorde in jaarmappen min of meer chrono­logisch gesorteerd en dat kan soms een bezwaar zijn. Je mag echter die volgorde best aanpassen door miniaturen in dat album te verslepen naar andere plaatsen in de serie als dat voor de presentatie van dat thema beter uitkomt. Maar wat niet mag is hernummeren, want dan zou je de nummering van de corresponderende foto’s in de jaarmappen verstoren, met alle ellende van dien. Dat zijn van die instinkertsjes waardoor je bij gebruik van Picasa toch vrij goed moet beseffen wat de gevolgen van kortzichtige daden kunnen zijn.

Opmerking: als hernummeren om de één of andere reden toch noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor een digitaal fotolijstje of een dvd-speler), dan moet je dat album eerst exporteren zodat het onafhankelijke foto’s in een onafhankelijke map worden. Dan kun je er mee doen wat je wilt (desnoods allemaal zwart-wit maken) en dus ook hernummeren.

Portretgalerie

In de splinternieuwe versie 3.6 is er onder de gewone albums een nieuwe rubriek voor Personen bijgekomen. Zie Personen en bezint voordat je daaraan begint.

Speciale albums ("groene boekjes")

Groene albums horen bij Picasa en kunnen dus niet verwijderd worden, maar wel worden leeg gemaakt. In Picasa2 waren er maar twee, namelijk “Foto’s met ster” en “Screensaver”.

picasa3 handleiding albums 6

Het steralbum wordt automatisch gevuld als je foto’s in een jaarmap of in een willekeurig eigen album van een stermarkering voorziet en de enige reden om dat te doen is omdat die om welke reden dan ook bijzonder zijn (en dus waarschijnlijk ook worden afgedrukt). Dat betekent dat dit album vanzelf wordt gevuld met je “favorieten” en dat is gewoon handig!

Het screensaveralbum wordt niet automatisch gevuld - dat moet je zelf doen, bijvoorbeeld met recente foto’s, want die zie je dan in een min of meer willekeurige volgorde langskomen als je computer even staat te pauzeren.
Het heeft niet zoveel zin om meer dan 200 foto’s in dit album te verzamelen, want als je computer erg lang moet pauzeren, kan hij na een bepaalde tijd beter vanzelf in standby of slaapstand gaan om stroom te sparen. Zie verder bij Screensaver.

In Picasa3 komen er na bepaalde activiteiten vanzelf groene albums bij, bijvoorbeeld recent geïmporteerde foto’s of recent per e-mail verzonden foto’s. Weinig zinvol lijkt mij, maar zulke automatische albums kun je regelmatig leeg maken.

Spontane albums (“okergele boekjes”)

In Picasa3 is er ook iets verwarrends bijgekomen, dat ik voor het gemak maar webalbums noem – maar ook die naam is verwarrend.

Stel dat je vanuit de map 2009 een aantal foto’s hebt geüpload naar een nieuw album op Picasaweb dat je de naam “Winter-2009” hebt gegeven. Dan zul je daarna in Picasa tot je verbazing zien dat er in het album-overzicht ook een nieuw album met de naam “Winter-2009” bijgekomen is, maar dat is dan geen “blauw boekje”, maar een “okergeel boekje” met een klein blauw wereldbolletje erin.

Wat is de zin daarvan? Ik zou het niet weten – althans niet in dit voorbeeld – dus dit auto­matisch toegevoegde album kun je gewoon verwijderen.

Maar stel nu dat je op Picasaweb een nieuw album had gemaakt met de naam “2009” met het doel om daar-aan gaande dit jaar mooie foto’s voor familie en vrienden toe te voegen.
Dan was er dus ook in Picasa een nieuw okergeel album bijgekomen met de naam “2009” en als je voor dat album dan de nieuwe synchronisatie-optie inschakelt en je voegt gaande het jaar geschikte foto’s aan dit album toe, dan worden die ook automatisch toegevoegd aan het gelijknamige album op Picasaweb en dan heeft zo’n “spontaan album” ineens wel zin.

Het is dus maar hoe je deze nieuwe mogelijkheden gebruikt (zie ook Webalbums).

Opmerking: ook een bestaand album dat in Picasa2 nog blauw was, kan in Picasa3 okergeel worden als je daarvan een aantal foto’s upload naar Picasaweb, bijvoorbeeld: picasa3 handleiding albums 7

Trefwoorden

Trefwoorden zijn een aanvullend middel om foto’s vindbaar te maken en in principe kun je voor elke foto wel tien trefwoorden verzinnen, maar dat wordt dan ook een onbruikbare chaos. Dus na lang wikken en wegen heb ik ervoor gekozen om voor de meeste trefwoorden gewoon de namen van mijn albums te gebruiken. Dan wordt alles ineens heel eenvoudig en functioneel omdat er ook andere programma’s zijn zoals de Windows Fotogalerie die met deze trefwoorden (“labels”) overweg kunnen en dan zie ik daar dus dezelfde foto’s als in mijn Picasa-albums en dat kan belangrijk zijn voor de toekomst. Zie ook Trefwoorden of Labels.

Opmerking: in Extra > Experimenteel zit een mogelijkheid verborgen die ook van pas kan komen, namelijk om een album te maken dat aan een specifiek trefwoord is gekoppeld. Dat groene album wordt dan automatisch gevuld met alle bestaande foto’s die je dat trefwoord hebt gegeven (of alsnog geeft) of met nieuwe foto’s die je dat trefwoord geeft.
De beperking hiervan is dat je niet vrij bent in de naamgeving van dat album, zoals bij de gewone blauwe albums die je zelf maakt (of al hebt gemaakt) en (aan)vult.

Conclusie 

Zo zie je maar weer dat er over zo’n ogenschijnlijk klein onderwerp heel wat te vertellen is omdat men zich meestal niet bewust is hoe belangrijk die albums zijn – ook omdat ze een heleboel ingewikkeld en onoverzichtelijk gedoe met mappen overbodig maken.
Misschien dat je nu ook begrijpt waarom het werken met jaarmappen zoveel prettiger is.

Picasa downloaden

Meer over dit onderwerp

Naamlabels
Naamlabels in albums op Picasaweb van Google

Zoeken en meer
Zoeken en meer in Picasa

Verplaatsen en meer
Verplaatsen en selecteren in Picasa

Delen
Online foto’s delen via Picasa & Picasaweb van Google

Sorteren
Sorteren in Picasa - gratis programma van Google

Adobe Photoshop Elements
Adobe Photoshop Elements cursus - tutorials cursus

Beheer van foto's
Tips over het beheer van foto's

Mappenbeheer
Mappenbeheer in Picasa

Samenwerken
Online samenwerken op Picasaweb via Picasa album

Digitaal fotoalbum
Digitaal fotoalbum met Gallery of Adobe Photoshop

Fotoboek maken
Fotoboek maken - tips en vergelijken fotoboek leveranciers

Diavoorstelling
Diavoorstelling in Picasa 3 maken

Mapweergave
Mapweergave in Picasa 3 van Google

Naam wijzigen
Naam wijzigen in Picasa 3 en Picasa 4

Trefwoorden en tijdslijn
Trefwoorden en tijdslijn in Picasa