Bosuil


Margriet

Gedrag en ethiek

Hoe je je moet gedragen ten opzichte van je onderwerp is al heel mooi omschreven door de Bond voor Verantwoorde Natuurfotografie (BVNF):

"Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van dieren en planten in het gedrang worden gebracht."

Het behoud en het welzijn van het gefotografeerde wezen en zijn omgeving primeren steeds op het document. De toepassing van dit principe vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie.

Soortenkennis en kennis inzake gedrag en ecologie van de gefotografeerde soorten, zal de toepassing van het basisprincipe ten goede komen." Prachtig gezegd, 100% waar. Hoe dit wordt vertaald in hun 8 regels lees je best op hun website, www.bvnf.be.

Niet verstoren is onmogelijk

In mijn jaren dat ik in de natuur fotografeer is me het volgende echter duidelijk geworden: Als je, zoals hierboven vermeld, noch het leven noch de levenswijze van dieren en planten in gevaar wil brengen zoek je best een andere hobby dan natuurfotografie.

Verstoren of vertrappen?

Want terwijl je moeite doet om de vogel niet te storen die je wil fotograferen, vertrappel je zeldzame orchideeën en andere planten en ongewervelden.

En terwijl je een orchidee aan het fotograferen bent vertrappel je de zeldzame zegges in de buurt, en verstoor je de baardmus die in de nabijgelegen struik een nest heeft, en sta je op een mierennest of een zeldzame zwam.

Grenzen aan gedrag

Je hoeft dan ook niet paniekerig te doen over het uittrekken van een margriet als de dag nadien een klepelmaaier heel het hooiland platlegt.

Jaarlijks vangen de leden van de insecten- of vlinderwerkgroep honderduizenden insecten, waarvan een flink gedeelte in bodemvallen met formol.

Mistnetten

In ieder bosje staan wel mistnetten van mensen die vogels ringen voor wetenschappelijk onderzoek, plantenkenners trekken ongeveer iedere plant uit die ze willen determineren..

En een fotograaf zou een bloem niet mogen vastklemmen om een mooie foto te maken? Een foto die blijft, die kan gebruikt worden om brochures te illustreren over natuurgebieden, om mensen de schoonheid van de natuur te laten zien?

Handel naar eigen verantwoordelijkheid

Je hoort het, ik heb hier de twee uitersten eens naast elkaar gezet. Ieder maakt voor zichzelf uit hoe ver hij of zij gaat en wat hij/zij bereid is te doen voor een mooie foto.

Je zal zelf wel merken wanneer je je grens overschreden hebt. Meestal ligt die grens bij het respect voor je onderwerp.

Beschadiging

Een vlinder is een levend wezen en verdient het niet van in een klein potje in een koelkast te worden gestoken, omdat die afgekoeld dan wat rustiger is.

Maar diezelfde opname, gemaakt in het wild, bij een niet-gevangen vlinder beschadigt de natuur waarschijnlijk evenveel of zelfs meer... Een opname van een wolf in een zoo of in het wild.

Blijf kritisch

Wat verstoort de natuur het meest en wat is ethisch gezien het meest aanvaardbaar? Over ethiek in de natuurfotografie zijn de laatste woorden nog niet gesproken. Blijf gewoon kritisch bij beweringen als "je mag niks" en ook "je mag alles".

Meer over dit onderwerp

Natuurfotografie
Natuurfotografie - basisartikel met tips voor natuur foto's

Wat is een natuurfotograaf?
Wat is een natuurfotograaf?

Inleiding natuurfotografie
Natuurfotografie: het leven van de natuurfotograaf

Praktijkboek vogelfotografie
Praktijkboek vogelfotografie - Birdpix 8 - vogels fotograferen

Belangrijke tips
Belangrijkste tips uit deze natuurfotografie workshops

Inleiding disciplines
Fotografie disciplines: elk onderwerp is uniek!

Natuurfotografen
Natuurfoto's op deze sites over natuurfotografie

Natuur landschap
Natuur en landschap fotografie - tips landschappen fotograferen

Insecten fotograferen
Macrofotografie: Insecten fotograferen

Vogelfotografie
Vogelfotografie tips - vogels fotograferen: enkele tips

Natuurfotografie cursus
Natuurfotografie - gratis tips en cursus natuurfotografie!

Inleiding techniek
Techniek: leer hier mooie foto's maken.

Diverse aspecten
Compositie bij natuurfotografie: een aantal tips

Praktijkboek Wildlifefotografie
Praktijkboek Wildlife fotografie - dieren fotograferen tips

Inleiding materiaal
Uitrusting - Het materiaal van de natuurfotograaf